top of page

Tempelberg Zeef Project 

“Gij zult opstaan, Gij zult U ontfermen over Sion, want de tijd om haar genadig te zijn, want de bestemde tijd is gekomen.
Want Uw knechten hebben een welgevallen aan haar stenen, en hebben medelijden met haar gruis.”

Psalm 102 : 13- 14

Deelname aan het Temple Mount Sifting Project in Jeruzalem is een programma van twee uur met een introductie van 30 minuten en begeleiding bij het zeven, 80 minuten zeven en een samenvatting van 10 minuten waarin de gids de betekenis van de vondsten die door de groep zijn gemaakt, uitlegt. Elke gezeefde emmer bevat artefacten uit alle historische perioden van de Tempelberg.

Het zeefwerk vereist geen fysieke inspanning en maakt de deelnemers niet vuil, maar ze kunnen wel nat worden.

bottom of page