top of page

 Prehistorische Tour

IMG_7289.JPG

Nahal Me’arot
Natuurreservaat

Natuurreservaat Nahal Me'arot staat bekend om de grotten waarin overblijfselen van prehistorische mensen, daterend van 500.000 jaar geleden tot 12.000 jaar geleden, werden gevonden.
De grotten bevinden zich aan de zuidkant van de Mearot-stroom op het Carmel-gebergte.

De bevindingen in de grotten onthulden aspecten van de manier van leven van de prehistorische mens uit verschillende periodes: Homo Erectus en Neanderthalers bewoonden deze grotten tussen ongeveer 150.000 jaar geleden tot 50.000 jaar geleden, net als de modernere Homo sapiens, tot ongeveer 12.000 jaar geleden.

IMG_9231.JPG

Het museum van de Prehistorie in Galilea

Het Prehistorische Museum in Galilea biedt een breed scala aan prehistorische voorwerpen van de periode van 780.000 tot 6.000 jaar geleden, verzameld in de Hula-vallei en op het terrein van Kibbutz Maayan Baruch in Galilea.
Er is ook een grote verzameling handbijlen te zien en een origineel skelet van de eerste hond die samen met een mens begraven is.

753860743.webpNatuurhistorisch

Steinhardt

Museum 

Het Israëlische Nationale Centrum voor Biodiversiteitsstudies aan de Universiteit van Tel Aviv, is een natuur-historisch museum , met zowel een onderwijs- als een onderzoekscentrum.
Het is het grootste en meest actieve centrum in Israël op het gebied van documentatie en wetenschap, gericht op  biodiversiteit  onderzoek en zijn gevarieerde toepassingen, waaronder natuurbehoud, milieu-bescherming , landbouw
en de oorsprong van de mens:  anthropology  en skeletten van prehistorische mensen, van "Lucy" tot en met Homo sapiens

rockefeller-museum.jpg

Rockefeller-museum

De zeldzame, oude tentoonstellingen die hier worden tentoongesteld, reconstrueren de eerste, ongeschreven hoofdstukken van de menselijke geschiedenis in deze regio en werpen licht op de wortels van de menselijke cultuur.

Het Land van Israël speelde vanaf het begin een centrale rol in de menselijke geschiedenis. Gelegen op het kruispunt van drie continenten, diende het als een "brug" waarlangs deze prehistorische mensen hun weg vonden van hun thuisland in Afrika naar Azië en Europa gedurende de afgelopen 1,5 miljoen jaar. Deze gedurfde emigranten, prehistorische mensen, waren de vroegste bewoners van dit land.

bottom of page