top of page

Negev Woestijn

want de HERE, uw God, heeft u gezegend in al het werk uwer hand; Hij heeft uw wandel door deze grote wildernis gekend; deze veertig jaar is de HERE, uw God, met u geweest; het is u aan niets ontbroken.


Zo gingen wij voorbij onze broeders, de kinderen van Esau, die in Seïr wonen, van de weg van de Araba, van Elath en van Ezeon-Geber. En wij keerden om en gingen door de weg van de woestijn van Moab.


Deuteronomium 2:7-8

Scroll down

Nabateaanse stad Avdat

bottom of page