top of page

Woestijn van Judea

Toch ben Ik de HERE, uw God, uit het land Egypte; en gij kent geen God dan Mij, en buiten Mij is er geen verlosser.
Ik heb u gekend in de woestijn, in het land van grote droogte.

Hosea 13:4-5

Scroll down

Dode Zee

bottom of page