top of page

Jeruzalem

En vele volken zullen heengaan en zeggen: 'Komt, laat ons opgaan tot den berg des HEEREN, tot het huis van den God Jakobs; opdat Hij ons lere van Zijn wegen, en dat wij wandelen in Zijn paden;' want uit Zion zal de wet uitgaan, en des HEEREN woord uit Jeruzalem.

                                                   Jesaja 2:3

Full Day Tour in Jerusalem
bottom of page