• Annemeet Hasidi-van Der Leij

Opgravingen in Betsaïda onthullen mogelijke Koninklijke ontsnappingstunnel


Mogelijk is er een ontsnappingstunnel gevonden onder het paleis uit de ijzertijd in Bethsaida. De tunnel zou de koninklijke elites die in het paleis woonden hebben gediend.


Bethsaïda was in het begin van de eerste eeuw CE een vissersdorp.

Volgens het Nieuwe Testament stond Bethsaïda bekend als de geboorteplaats van de apostelen Andreas, Petrus en Filippus; Johannes 1:44:


"Nu was Filippus uit Betsaïda, de stad van Andreas en Petrus".


Het gebied van Bethsaïda werd in het nieuwe testament genoemd in combinatie met twee van de wonderen die Jezus verricht heeft: genezing van de blinde man; Markus 8:22:"


En hij kwam te Bethsaïda; en zij brengen een blinde tot hem .....",

en de eerste wonderbare spijziging van de menigte; Lukas 9:16:


"En de apostelen, toen ze waren teruggekeerd, vertelden hem alles wat ze hadden gedaan. En hij nam ze mee en ging privé naar een woestijnplaats die toebehoorde aan de stad Betsaïda genaamd...".

Later vervloekte Jezus Betsaïda omdat de Joodse inwoners zijn leringen niet volgden; Mattheüs 11:21:


"Wee u, Chorazin! wee u, Betsaïda! want als de machtige werken, die in u werden gedaan, in Tyrus en Sidon waren gedaan, zouden zij zich lang geleden hebben bekeerd in zak en as".


De vervloekte stad werd inderdaad verwoest tijdens de 4e eeuw na Christus.

Gelegen op een basaltheuvel met uitzicht op de noordoostkust van het Meer van Galilea, werd de stad geïdentificeerd als Bethsaida gesticht in de 10e eeuw v.Chr. Opgravingen die op de locatie zijn uitgevoerd, hebben bewijs blootgelegd van forten uit de ijzertijd, een paleis en een enorm poortcomplex, wat suggereert dat de stad de hoofdstad was van het bijbelse koninkrijk Geshur. In 732 BCE werd Geshur verwoest door de Assyrische koning Tiglatpileser III.


0 weergaven0 opmerkingen